غزنی: ۳ عسکرمزدور در شلگر کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه سرده ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند و۳ عسکرمزدورکشته ویک تن دیگر زخم برداشت ونبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه سرده ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند و۳ عسکرمزدورکشته ویک تن دیگر زخم برداشت ونبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.