غزنی: ۳ عسکردشمن در شلگر کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه عاشوق والو ولسوالی شلگر ولایت غزنی انفجار انجام یافت. انفجار دیروز صورت گرفت و۳ عسکرمزدور جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه عاشوق والو ولسوالی شلگر ولایت غزنی انفجار انجام یافت.
انفجار دیروز صورت گرفت و۳ عسکرمزدور جابجا کشته شدند.