غزنی: ۳ عسکردشمن در خواجه عمری کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  در مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند که دراثران یک عسکرمزدور کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  در مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند که دراثران یک عسکرمزدور کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵