غزنی: ۳ تانگ دشمن در جغتو تخریب گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن عساکر اداره مزدور  درمنطقه پیرکی وقلعه نظر وسیاقلعه  ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند که پوسته شان را اکمالات می نمودند، نبرد تمام روز ادامه یافت  که در نتیجه آن، ۳ تانگ دشمن بوسیله SPG9  وراکت تخریب گردید وبه دشمن تلفات جانی نیز وارد گردیده اما رقم آن […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن عساکر اداره مزدور  درمنطقه پیرکی وقلعه نظر وسیاقلعه  ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند که پوسته شان را اکمالات می نمودند، نبرد تمام روز ادامه یافت  که در نتیجه آن، ۳ تانگ دشمن بوسیله SPG9  وراکت تخریب گردید وبه دشمن تلفات جانی نیز وارد گردیده اما رقم آن به دست نه امده است.

نبرد بعد از فرار عساکردشمن پایان یافت.