غزنی: ۲۸ عسکر دشمن در شلگر کشته وزخمی ومقادیرزیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عملیاتی دشمن درمنطقه سه پاپو ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله ناگهانی نمودند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت، نبرد تا ۲ بجه شب ادامه یافت که در نتیجه آن، ۱۸ عسکر کشته شدند واجساد ۸ عسکر دشمن هنوز درمیدان نبرد باقی مانده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر کاروان عملیاتی دشمن درمنطقه سه پاپو ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله ناگهانی نمودند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت، نبرد تا ۲ بجه شب ادامه یافت که در نتیجه آن، ۱۸ عسکر کشته شدند واجساد ۸ عسکر دشمن هنوز درمیدان نبرد باقی مانده است و۱۰ عسکر دیگر دشمن زخمی شدند.

همچنان ۴ میل کلگوف ، یک میل درازکوف، یک میل پیکا، ۸ عدد زره ومقادیر زیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد.

همچنان یک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.تقبله الله.