غزنی: ۲ کارمند اداره مزدور درمرکز کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در منطقه روضه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر بالای ۲ کارمندان اداره مزدور حمله کردند. حمله امروز بالای سمیع الله سکرتر والی نام نهاد این ولایت  با یک کارمند دیگر  بنام تمیم صورت گرفت وجابجا هردوی آنان کشته شدند. خبرمیگوید سمیع الله باشنده قریه خواجه احمد مرکز آن […]

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در منطقه روضه مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر بالای ۲ کارمندان اداره مزدور حمله کردند.

حمله امروز بالای سمیع الله سکرتر والی نام نهاد این ولایت  با یک کارمند دیگر  بنام تمیم صورت گرفت وجابجا هردوی آنان کشته شدند.

خبرمیگوید سمیع الله باشنده قریه خواجه احمد مرکز آن ولایت میباشد وموتر وی نیز کاملا تخریب گردید.