غزنی: 2 عسکر مزدور کشته و2 تن دیگر زنده دستگیر شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برقرارگاه محاصره شده دشمن درمنطقه مطیع ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت وتا عصر بشکل وقفه یی ادامه یافت ویک عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان ظهر دیروز آن 2 عسکر دشمن زنده دستگیر شدند که از میخواستند از قرارگاه محاصره شده, فرار […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برقرارگاه محاصره شده دشمن درمنطقه مطیع ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت وتا عصر بشکل وقفه یی ادامه یافت ویک عسکرمزدور کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.
همچنان ظهر دیروز آن 2 عسکر دشمن زنده دستگیر شدند که از میخواستند از قرارگاه محاصره شده, فرار نمایند.
‏2021‏/4‏/27