غزنی: ۲ عسکر در مرکز زخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه ارزو مربوطات مرکز ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر مزدور درمنطقه ارزو مربوطات مرکز ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکر زخمی شدند.