غزنی: ۲ عسکردر شلگرزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه ملا نوح بابا ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور زخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر عساکر پیاده دشمن درمنطقه ملا نوح بابا ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ عسکرمزدور زخمی شدند.