غزنی: ۲ تن پولیس مزدور در جغتو کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه اهنگرخیل ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله بر آن پولیس صورت گرفت که از پوسته بیرون آمده بودند که دراثران ۲ تن پولیس جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه اهنگرخیل ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله بر آن پولیس صورت گرفت که از پوسته بیرون آمده بودند که دراثران ۲ تن پولیس جابجا کشته شدند.