غزنی: ۲ تن پولیس درمرکز کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته پولیس درمنطقه قلعه جوز مربوطات حوزه سوم شهر غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است، تقبله الله.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پوسته پولیس درمنطقه قلعه جوز مربوطات حوزه سوم شهر غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، ۲ تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است، تقبله الله.