غزنی : 2 تن پولیس اجیر در شهرغزنی کشته شدند

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ امام حداد شهرغزنی، دو تن پولیس اجیردر طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند. ۴/ ۷/ ۲۰۲۱

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در منطقۀ امام حداد شهرغزنی، دو تن پولیس اجیردر طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده اند.

۴/ ۷/ ۲۰۲۱