غزنی : ۲ تن عسکر در شهرغزنی کشته شدند

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ روضه از مربوطات شهرغزنی، در طی حملۀ ناگهانی مجاهدین، دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شدند و یک میل کارمولی از آنان به دست مجاهدین افتاده است.  ۱۵/ ۷/ ۲۰۲۱

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ روضه از مربوطات شهرغزنی، در طی حملۀ ناگهانی مجاهدین، دو تن عسکر اجیر جابجا کشته شدند و یک میل کارمولی از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

 ۱۵/ ۷/ ۲۰۲۱