غزنی: ۲ تن اربکی در شلگر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه  های اربکی درنزدیک پوسته درمنطقه کنصف ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت. خبرمیگوید درجریان درگیری یک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر ملیشه  های اربکی درنزدیک پوسته درمنطقه کنصف ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ۲ تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

خبرمیگوید درجریان درگیری یک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیدند.