غزنی: ۲ تانگ در گیلان نابود وبشمول قومندان ۱۶ عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه بختیار ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند. حمله ناوقت دیشب صورت گرفت ودرجریان حمله عساکر کمکی نیز روانه ساحه بودند که مورد حمله مجاهدین نیز قرارگرفت که در نتیجه آن، ۲ تانگ دشمن بوسیله ماین نابود گردید و۶ […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه بختیار ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب صورت گرفت ودرجریان حمله عساکر کمکی نیز روانه ساحه بودند که مورد حمله مجاهدین نیز قرارگرفت که در نتیجه آن، ۲ تانگ دشمن بوسیله ماین نابود گردید و۶ عسکر و۶ تن اربکی کشته وبشمول قومندان ضیاء الحق اوبندی، ۴ تن دیگر زخمی شدند.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.