غزنی : ۱۰ تن عسکر بشمول قومندان امنیه خواجه عمری زنده دستگیر شدند

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی خواجه عمری، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی از سوی مجاهدین فتح گردید و ۱۰ تن عسکر بشمول قومندان امنیه این ولسوالی ( قومندان امین الله ) زنده دستگیر گردیده و متباقی موفق بفرار شده اد. از دشمن سلاح و مهمات نیز به دست […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز صبح تعمیرولسوالی خواجه عمری، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی از سوی مجاهدین فتح گردید و ۱۰ تن عسکر بشمول قومندان امنیه این ولسوالی ( قومندان امین الله ) زنده دستگیر گردیده و متباقی موفق بفرار شده اد.

از دشمن سلاح و مهمات نیز به دست آمده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۱۱ میل سلاح کارمولی ( m16 )

۴۳ میل کلاشنکوف

۹ میل پیکا

۵ پایه دهشکه

۷ قبضه راکت

۱ میل دراگانوف

۱ پایه اگاهز

۳ پایه نارنجک انداز

۳ قبضه تفنگچه

۲ پایه هاوان

۶ عراده تانک

۲ عراده موتر رینجر

۱ عراده موتر سراچه

۱ پایه دستگاه ماین پاک و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات مختلف دیگر

۲۰۲۱/۶/۲۸