غزنی: ۱ تانگ و۲ رینجر در ده یک نابود گردید وشمار زیاد عسکر دشمن کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک کاروان دشمن درمنطقه دالوخیل وسلیمان زو ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که در جریان آن، یک تانگ و۲ عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید وشمارزیاد عسکردشمن کشته وزخمی شدند. خبرمیگوید که […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر یک کاروان دشمن درمنطقه دالوخیل وسلیمان زو ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت که در جریان آن، یک تانگ و۲ عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید وشمارزیاد عسکردشمن کشته وزخمی شدند.

خبرمیگوید که متعاقبا عساکر دشمن قریه شهاب الدین را تحت آتش هاوان وتوپخانه قرار دادند که در اثرآن یک خانم به شهادت رسید.