غزنی : یک پوستۀ دشمن در شهرغزنی مورد حمله قرارگرفت

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که بامداد امروز حوالی ساعت ۴ و نیم بجه، در منطقۀ احمد آباد از مربوطات حوزۀ سوم شهر غزنی، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات برج های پوسته تخریب گردیده است و ۵ تن عسکر در آن کشته و […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که بامداد امروز حوالی ساعت ۴ و نیم بجه، در منطقۀ احمد آباد از مربوطات حوزۀ سوم شهر غزنی، یک پوستۀ امنیتی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات برج های پوسته تخریب گردیده است و ۵ تن عسکر در آن کشته و زخمی شدند.

۱۱ / ۷/ ۲۰۲۱