غزنی : یک پوستۀ دشمن در شهرغزنی فتح گردید

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ لشمک از مربوطات حوزۀ ششم شهرغزنی، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات پوستۀ دشمن فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته اند. ۸/ […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ لشمک از مربوطات حوزۀ ششم شهرغزنی، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات پوستۀ دشمن فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته اند.

۸/ ۷/ ۲۰۲۱