غزنی: یک پوسته دشمن در قرباغ مورد حمله قرار گرفت

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن درمنطقه خالو خیل ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه آمده است. ‏۲۰۲۱‏/۳‏/۳

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن درمنطقه خالو خیل ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند وبه دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه آمده است.
‏۲۰۲۱‏/۳‏/۳