غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه دوستم ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، اکثر قسمت های پوسته تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته اربکی ها درمنطقه دوستم ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، اکثر قسمت های پوسته تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.