غزنی: یک پوسته دشمن در آب بند فتح, ۶ عسکرکشته وتجهیزات شان بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دفاعی وقومندانی امنیه ولسوالی آب بند ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۴ صبح دیروز صورت گرفت ویک پوسته دشمن کاملا فتح گردید و۶ عسکر مزدور کشته و۴ میل کلاشینکوف, یک میل تفنگ کارمولی, ۲ عراده موتر سایکل بد ست مجاهدین امده است. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۸

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دفاعی وقومندانی امنیه ولسوالی آب بند ولایت غزنی حمله کردند.
حمله ساعت ۴ صبح دیروز صورت گرفت ویک پوسته دشمن کاملا فتح گردید و۶ عسکر مزدور کشته و۴ میل کلاشینکوف, یک میل تفنگ کارمولی, ۲ عراده موتر سایکل بد ست مجاهدین امده است.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۸