غزنی: یک پوسته دشمن درخواجه عمری فتح و8 عسکر مزدور کشته شدند

غزنی: یک پوسته دشمن درخواجه عمری فتح و8 عسکر مزدور کشته شدند براساس خبر، ساعت 3 بجه دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه نه برجه مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی عملیات تعرضی کردند. که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید و8 تن عسکر اجیر کشته شدند. همچنان، ازدشمن یک میل تفنگ کارمولی […]

غزنی: یک پوسته دشمن درخواجه عمری فتح و8 عسکر مزدور کشته شدند
براساس خبر، ساعت 3 بجه دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمنطقه نه برجه مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی عملیات تعرضی کردند. که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید و8 تن عسکر اجیر کشته شدند. همچنان، ازدشمن یک میل تفنگ کارمولی ، یک میل ماشیندار ثقیله، 2 میل راکت، 1 میل 40 تکه (فیره)، 3 میل تفنگ،12 شرید پیکا، 3 گلوله راکت،1604 گلوله کلاشنکوف، 20 شاجور، 20 عدد گلوله نارنجک، و مقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین امده است.
‏2021‏/5‏/6