غزنی : یک پوسته در شهرغزنی فتح گردید

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز شام حوالی ساعت ۸ بجه، در منطقۀ حسن آباد از مربوطات حوزۀ امنیتی دوم شهرغزنی،  یک پوستۀ امنیتی پولیس بطور کامل فتح گردیده است و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر بعدا به نشر خواهد رسید ان شاء الله ۶/ ۷/ ۲۰۲۱

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز شام حوالی ساعت ۸ بجه، در منطقۀ حسن آباد از مربوطات حوزۀ امنیتی دوم شهرغزنی،  یک پوستۀ امنیتی پولیس بطور کامل فتح گردیده است و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر بعدا به نشر خواهد رسید ان شاء الله

۶/ ۷/ ۲۰۲۱