غزنی: یک پوسته اربکی ها در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنقه قلعه جمال ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن، پوسته تخریب گردید وشمار زیاد اربکی ها دران کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنقه قلعه جمال ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثرآن، پوسته تخریب گردید وشمار زیاد اربکی ها دران کشته وزخمی شدند.