غزنی: یک قومندان مهم دشمن با محافظ اش در گیلان به قتل رسیدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یک قومندان مهم اربکی ها را درمنطقه آزاد ولسوالی گیلان ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند. انفجارساعت ۷ صبح امروز بر قومندان وحشی (حکیم گورم) صورت گرفت که دراثران، قومندان متذکره با یک تن از محافظین اش جابجا به جزای اعمال شان رسیده ، کشته […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” یک قومندان مهم اربکی ها را درمنطقه آزاد ولسوالی گیلان ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند.

انفجارساعت ۷ صبح امروز بر قومندان وحشی (حکیم گورم) صورت گرفت که دراثران، قومندان متذکره با یک تن از محافظین اش جابجا به جزای اعمال شان رسیده ، کشته شدند.

خبرمیگوید که قومندان متذکره فرزند حاجی محمد باشنده قریه اغوجان آن ولسوالی بود که در ظلم واستبداد وفحشاء شهرت زیاد پیدا کرده بود که لله الحمد امروز هدف قرار گرفت ومردم مظلوم آن ولسوالی از شراش برای ابد نجات داده شدند.