غزنی: یک قومندان ظالم ومهم در قره باغ با یک تن محافظ اش کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قومندان عساکر مزدور درمنطقه مشکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، قومندان با یک محافظ اش کشته ویک میل  کلکوف ازنزد شان غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر قومندان عساکر مزدور درمنطقه مشکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۵ عصر امروز صورت گرفت که دراثران، قومندان با یک محافظ اش کشته ویک میل  کلکوف ازنزد شان غنیمت گرفته شد.