غزنی: یک عسکر در خواجه عمری کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را درمنطقه 9 برجه ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی هنگام هدف قرار دادند وبهلاکت رسید که از پوسته بیرون آمده بود. این رویداد دیروز رخ داد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را درمنطقه 9 برجه ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی هنگام هدف قرار دادند وبهلاکت رسید که از پوسته بیرون آمده بود.

این رویداد دیروز رخ داد.