غزنی: یک عراده تانگ و موتر دشمن تخریب، 7 عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

براساس خبر، ظهر دیروز مجاهدین امارت اسلامی قطار اکمالاتی دشمن را درمنطقه خشکه مربوطات ولسوالی ده یک ولایت غزنی هدف انفجار ماین قرار دادند که درنیتجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید. وبشمول یک قومندان بنام ناصر ولی زاده و 4 عسکرمزدور بهلاکت رسیدند. ساعت 4 عصر مجاهدین یک عراده موتر فلدر پولیس مزدور را […]

براساس خبر، ظهر دیروز مجاهدین امارت اسلامی قطار اکمالاتی دشمن را درمنطقه خشکه مربوطات ولسوالی ده یک ولایت غزنی هدف انفجار ماین قرار دادند که درنیتجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید. وبشمول یک قومندان بنام ناصر ولی زاده و 4 عسکرمزدور بهلاکت رسیدند.
ساعت 4 عصر مجاهدین یک عراده موتر فلدر پولیس مزدور را درمنطقه 4 برجه درنزدیک ولسوالی انتقالی گیرو مربوطات ولسوالی خواجه عمری آن ولایت هدف انفجار ماین جابجاه شده قراردادند. که درنتیجه آن موتر دشمن تخریب و 2 تن پولیس مزدور درآن کشته شدند.
ساعت 10 دیروز مجاهدین بالای پوسته دشمن بنام سنگر در آن ولسوالی حمله کردند. که درنتیجه آن یک عسکر مزدور کشته شد.
ناگفته نماند که ولسوالی مذکور از چند روز بدینسو در محاصره مجاهدین قراردارد.