غزنی: یک رینجر درمرکز نابود و۹ عسکردران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یکرینجر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در منطقه قلعه جوز مربوطات مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۷ صبح امروز که از دور کنترول میشد، انجام یافت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۳ کارمند مهم آن اداره منهوس کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند. همچنان ساعت ۷ شام دیروز بر عساکردشمن […]

به اساس خبر، یکرینجر کارمندان به اصطلاح امنیت ملی در منطقه قلعه جوز مربوطات مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۷ صبح امروز که از دور کنترول میشد، انجام یافت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید و۳ کارمند مهم آن اداره منهوس کشته و۲ تن دیگرزخمی شدند.

همچنان ساعت ۷ شام دیروز بر عساکردشمن درمنطقه زیوچ  نیز حمله صورت گرفت و۴ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.