غزنی: یک تن پولیس مزدور در جغتو کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر آن پولیس مزدور  درمنطقه اهنگران ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله  کردند که از پوسته شان بیرون آمده  بودند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تن پولیس مزدور جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر آن پولیس مزدور  درمنطقه اهنگران ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله  کردند که از پوسته شان بیرون آمده  بودند.

حمله دیروز صورت گرفت ویک تن پولیس مزدور جابجا کشته شد.