غزنی: یک تن پولیس در واغظ با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام عبدالله فرزند داد خان باشنده قریه کابلو ولسوالی واغظ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام عبدالله فرزند داد خان باشنده قریه کابلو ولسوالی واغظ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.
‏2021‏/5‏/18