غزنی: یک تن پولیس در خواجه عمری کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در منطقه حمزه ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک تن پولیس کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در منطقه حمزه ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران یک تن پولیس کشته شد.