غزنی : یک تن جاسوس اجیر در شهرغزنی بقتل رسید

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که شام امروز حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ حکیم سنایی درشهر غزنی، یک تن عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 2021/7/25

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که شام امروز حوالی ساعت 7 بجه، در منطقۀ حکیم سنایی درشهر غزنی، یک تن عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

2021/7/25