غزنی : یک تن جاسوس اجیر در شهرغزنی بقتل رسید

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که شام امروز حوالی ساعت ۷ بجه، در منطقۀ حکیم سنایی درشهر غزنی، یک تن عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . ۲۰۲۱/۷/۲۵

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که شام امروز حوالی ساعت ۷ بجه، در منطقۀ حکیم سنایی درشهر غزنی، یک تن عضو شبکۀ جاسوسی دشمن در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

۲۰۲۱/۷/۲۵