غزنی: یک تانگ دشمن در قرباغ تخریب و7 عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه گنج ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب و3 عسکر کشته و4 تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه گنج ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب و3 عسکر کشته و4 تن دیگر زخمی شدند.