غزنی: یک تانگ دشمن در ده یک نابود و۵ عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ عساکر مزدور درمنطقه شاه گل خیل ولسوالی ده یک ولایت غزنی شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و۵ عسکردران کشته شدند.

به اساس خبر، یک تانگ عساکر مزدور درمنطقه شاه گل خیل ولسوالی ده یک ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۴ بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا نابود گردید و۵ عسکردران کشته شدند.