غزنی: یک تانگ دشمن در دهیک تخریب و4 عسکر مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, یک تانگ دشمن درمنطقه خشک ولسوالی دهیک ولایت غزنی شکار ماین گردید. انفجار چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و4 عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر, یک تانگ دشمن درمنطقه خشک ولسوالی دهیک ولایت غزنی شکار ماین گردید.
انفجار چاشت دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و4 عسکرمزدور کشته شدند.