غزنی: یک تانگ دشمن درچغتو تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تانگ قوای اکمالاتی دشمن را  درمنطقه سیاه قلعه ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله بوسیله ایس پی جی نین صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب گردید واما رقم تلفات جانی دشمن هنوز دقیقا به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تانگ قوای اکمالاتی دشمن را  درمنطقه سیاه قلعه ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله بوسیله ایس پی جی نین صورت گرفت ویک تانگ دشمن تخریب گردید واما رقم تلفات جانی دشمن هنوز دقیقا به دست نه امده است.