غزنی: یک تانگ دشمن درقرباغ تخریب و۴ عسکر مزدور کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دشمن درمنطقه بازار صداقت ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد. وساعت ۱۰ بجه دیشب بر ساختمان ولسوالی محاصره شده قرباغ ونظام قرول ان حمله کردند وتاورها تخریب گردید و۳ عسکر کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند ویک […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی برپوسته دشمن درمنطقه بازار صداقت ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.
حمله ساعت ۱۲ بجه دیشب صورت گرفت ویک عسکرمزدور کشته شد.
وساعت ۱۰ بجه دیشب بر ساختمان ولسوالی محاصره شده قرباغ ونظام قرول ان حمله کردند وتاورها تخریب گردید و۳ عسکر کشته وشمار زیاد دیگر زخمی شدند ویک تانگ دشمن تخریب گردید.