غزنی : گردهمایی با شکوهی به سرپرستی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد دایر شده است

روز گذشته در تاریخ ۱۴۴۲ /۱۲ /۷ هجری قمری، از طرف کمیسیون دعوت و ارشاد ولایت های غزنی و میدان وردگ، در ولایت غزنی یک جلسه با شکوهی دایر شده است . این گردهمایی به ریاست مولوی امیرخان متقی حفظه الله تعالی؛ رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد دایر شده است. در این گردهمایی در مورد […]

روز گذشته در تاریخ ۱۴۴۲ /۱۲ /۷ هجری قمری، از طرف کمیسیون دعوت و ارشاد ولایت های غزنی و میدان وردگ، در ولایت غزنی یک جلسه با شکوهی دایر شده است .

این گردهمایی به ریاست مولوی امیرخان متقی حفظه الله تعالی؛ رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد دایر شده است.

در این گردهمایی در مورد رابطه های هماهنگ و منظم با علمای کرام و متفذین قومی ولایت های زابل، غزنی و میدان وردگ، دعوت افراد از صفوف مخالف تا به امارت اسلامی به پیوندند، بهترنمودن رابطه مردم با مجاهدین، مجالس اصلاحی و دیگر موضوعات مهم دینی واجتماعی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این گردهمایی به مسئولین در مورد فعالیت های کاری شان نیز هدایات لازم داده شد.

این گردهمایی با دعای پر سوزی به پایان رسیده است .

۲۰۲۱/۷/۱۸