غزنی: پولیس اداره مزدور در واغز مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه قلعه احمد خان ولسوالی واغز ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۴ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است. خبرمیگوید متعاقبا یک تن ملکی که در اراضی […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات  “عمری” بر پولیس اداره مزدور درمنطقه قلعه احمد خان ولسوالی واغز ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۴ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید متعاقبا یک تن ملکی که در اراضی زراعتی شان مصروف کار وبار بود توسط عساکر مزدور بی رحمانه به شهادت رسید.