غزنی: پوسته ومقر ولسوالی ده یک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی ده یک ولایت غزنی با سلاح های ثقیله حمله کردند. حمله ساعت ۳ بجه  دیشب صورت گرفت  وهمچنان در درمنطقه رباط نیز برپوسته اربکی ها حمله صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی ده یک ولایت غزنی با سلاح های ثقیله حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بجه  دیشب صورت گرفت  وهمچنان در درمنطقه رباط نیز برپوسته اربکی ها حمله صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است. و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.