غزنی : ولسوالی خواجه عمری بطور کامل به دست مجاهدین افتاد

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، تعمیرولسوالی خواجه عمری در تحت محاصره و تعمیرقومندانی و تمام پوسته های دفاعی آن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن بطور کامل فتح گردید و به کنترل کامل مجاهدین در […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۱۰ بجه، تعمیرولسوالی خواجه عمری در تحت محاصره و تعمیرقومندانی و تمام پوسته های دفاعی آن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات تعمیرولسوالی، تعمیرقومندانی و تمام ملحقات آن بطور کامل فتح گردید و به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند.

در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات و وسائط به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۲۸