غزنی: ولسوالی جغتو با تمام ملحقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ولسوالی جغتو ولایت غزنی, قومندانی امنیه, مدیریت استخبارات وپوسته های امنیتی آن حملات گسترده ای را براه انداختند. این حملات ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرف که درنتیجه آن ولسوالی جغتو با تمام محلقات اش و۶ پوسته امنیتی آن فتح ویک تن پولیس کشته و۲ تن دیگر زخمی […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر ولسوالی جغتو ولایت غزنی, قومندانی امنیه, مدیریت استخبارات وپوسته های امنیتی آن حملات گسترده ای را براه انداختند.
این حملات ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرف که درنتیجه آن ولسوالی جغتو با تمام محلقات اش و۶ پوسته امنیتی آن فتح ویک تن پولیس کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند ومقادیر زیاد سلاح, مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.
قابل ذکر است که با فتح این ولسوالی ساحه حاکمیت مجاهدین توسعه یافت وشاهراه ولایت بامیان نیز تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.