غزنی: مقر ولسوالی گیرو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی گیرو  ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی گیرو  ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۳ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.