غزنی: مقر ولسوالی گیرو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۶ عصر امروزز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۶ عصر امروزز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.