غزنی: قومندان (شاه محمد) اربکی در گیلان مرگبار زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای قومندان پوسته (شاه محمد) اربکی در نزدیک قریه آزاد ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله ناگهانی نمودند. حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، قومندان متذکره مرگبار زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بالای قومندان پوسته (شاه محمد) اربکی در نزدیک قریه آزاد ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله ناگهانی نمودند.

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، قومندان متذکره مرگبار زخمی گردید.