غزنی: قرارگاه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قرارگاه دشمن درمنطقه چهاردیوال  مربوطات ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند. که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی مالی وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قرارگاه دشمن درمنطقه چهاردیوال  مربوطات ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی مالی وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.