غزنی: عساکر وحشی در قره باغ یک طفل را با ضرب گلوله شهید کردند

به اساس خبر، عساکر وحشی در قریه پیرو ولسوالی قره باغ ولایت غزنی منازل مسکونی را تحت آتش توپخانه قرار دادند. این جنایت وحشیانه دیروز بی رحمانه انجام شد ویک طفل کاکا محمد ایاز باشنده قریه متذکره به شهادت رسید.

به اساس خبر، عساکر وحشی در قریه پیرو ولسوالی قره باغ ولایت غزنی منازل مسکونی را تحت آتش توپخانه قرار دادند.

این جنایت وحشیانه دیروز بی رحمانه انجام شد ویک طفل کاکا محمد ایاز باشنده قریه متذکره به شهادت رسید.