غزنی : سلاح و مهمات به دست آمده از نیروهای دشمن در ولسوالی گیلان

روز گذشته تعمیر ولسوالی گیلان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به دست مجاهدین فتح گردید. در این عملیات قومندان پوستۀ قومندان امینه  و ۱۰ تن عسکر زنده دستگیر شدند و متباقی موفق بفرار گردیدند. در این ولسوالی مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است […]

روز گذشته تعمیر ولسوالی گیلان، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی به دست مجاهدین فتح گردید.

در این عملیات قومندان پوستۀ قومندان امینه  و ۱۰ تن عسکر زنده دستگیر شدند و متباقی موفق بفرار گردیدند.

در این ولسوالی مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۱۰ میل سلاح m16

۲۰ میل کلاشنکوف

۵ قبضه راکت

۵ عراده تانک

۱۰ عراده موتر رینجر

و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات نظامی دیگر

۳۰ /۶ /۲۰۲۱